INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre výkon zmluvy internetovým obchodníkom alebo pre prijatie opatrení pred uzatvorením zmluvy internetovým obchodníkom.

 

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť MUZZA Design s.r.o., so sídlom Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha, identifikačné číslo: 06450938, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel B, vložka 282409C (ďalej len “správca “).
1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha, adresa elektronickej pošty [email protected], telefón +421 2/222 002 33.
1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

2.1. Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len “nariadenie”).

 

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom či prevedenie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy.
3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

 

4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

4.1. Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy, a ďalej po dobu nutnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizáciu platieb na základe kúpnej zmluvy.
5.2. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 

6. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov..
6.2. Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
6.3. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.

Close Môj košík
Close Zoznam želaní
Close

Close
Navigácia
Categories